Foto: Per Lundström

Inte störa, inte förstöra.

I den svenska naturen får vi röra oss fritt. 1994 är allemansrätten inskriven i grundlagen. Vi får plocka blommor, bär och svamp. Vi får bada, tälta, vandra, cykla, färdas med båt, göra en lägereld och annat som hör friluftslivet till. Allemansrätten är en förmån och en frihet som är beroende av att vi är varsamma och värnar om naturen. Det är inte tillåtet att skada djur, växter eller mark och vi måste visa hänsyn mot markägare och andra människor som vistas i naturen. Det är frihet under ansvar som gäller. 

Fordon

Enligt terrängkörningslagen är det förbjudet att köra motorfordon på barmark utanför väg. Det gäller inte bara bilar utan även fyrhjulingar, motorcyklar och mopeder. Närmar du dig en enskild väg kan det även vara förbjudet att beträda den om du inte är markägare. 

När det kommer till snöskoter så är det viktigt att veta att all körning är förbjuden på öarna i Norrbottens skärgård. Stugägare får ta närmaste vägen till stugan. Inom tätorter gäller förbud förutom på leder. Inom naturreservat skiljer det från reservat till reservat och du är skyldig att ta reda på det innan du beger dig ut i skog och mark. 

Allemansrätten gäller även på vattnet och särskilda regler kan begränsa allemansrätten i exempelvis naturreservat eller fågelskyddsområden. På många håll i Luleå skärgård råder säl- och  fågelskyddsområde och du är skyldig att ta reda på detta innan du går iland eller vistas i närheten. Man får gå iland, bada vid stränderna, åka båt nästan överallt, förtöja, tälta och övernatta i båten. Kraven på hänsyn är samma som på fastlandet, men på sjön kan det finnas regler om hastighet, vattenskidåkning eller till exempel kopplingstvång för hundar.

Paddling

Få saker slår att ljudlöst glida fram i kajaken i havsvikar, på öppet vatten eller i älvar och bäckar. Det är viktigt att komma ihåg att när man rör sig med kajak är det lätt att komma nära däggdjur och fåglar. Tänk på att inte störa och var uppmärksam på häckande fåglar på holmar och i gamla träd. 

Eldning

Det är vanligtvis tillåtet att göra upp eld under säkra förhållanden, så se till att välja eldningsplats med omsorg. På sommaren råder det ofta eldningsförbud. Skog och mark blir väldigt torr om vädret är bra, och utan ordentlig nederbörd, under en längre tid så var uppmärksam på vad som gäller! I naturreservat gäller särskilda regler för att elda, på Bälingeberget till exempel finns särskilda eldstäder och gratis ved att använda. I andra reservat är det helt förbjudet.

Särskilda restriktioner

Fridlysta arter får naturligtvis inte plockas. I naturreservat och nationalparker gäller ofta särskilda regler som begränsar allemansrätten. Det kan också finnas regler kring till exempel hastighetsbegränsningar, vattenskidåkning och att hundar måste vara kopplade. Motorfordon för inte köras på barmark utanför väg.

Fågelskyddsområden

I skärgården finns fågelskyddsområden där det är förbjudet att gå iland under vissa tider på året, vanligen 1 maj–1 augusti.

Fiske

I havet är fisket fritt, men det finns regler för hur, när och vad man får fiska. I sjöar och älvar krävs som regel fiskekort.

Mer information

Länsstyrelsen i Norrbotten har information om naturreservaten: www.lansstyrelsen.se På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa allt om allemansrätten: www.naturvardsverket.se. Om fiske i Luleå kommun: www.lulea.se