Melderstein Herrgård började anläggas år 1741 för att ta tillvara järnmalmen från Malmberget. Grundarna av bruket var Jonas Meldercreutz, Abraham Steinholtz och Carl-Johan Thingwall. Namnet Melderstein kom från de båda huvudägarnas namn Melder(creutz) och Stein(holtz). Bruksepoken varade fram till 1892 och därefter drevs Melderstein Herrgård bland annat som säteri, skolhem och som fritidsgård av Svenska Missionsförbundet. I dag ägs Melderstein Herrgård av familjen Thingwall. I de vackra omgivningarna kring herrgården finns fina strövområden med minnen från Meldersteins brukshistoria. Det finns gott om lämningar – rester efter masugnen, malmhögar, rostgropar, grunder till smedja och kolhus, rester efter damm och kanal, varvslämningar och kåtatomt.

Järnbruksepoken i Norrbotten sträckte sig nästan över tre sekler och är en spännande del kulturhistoria som gjorde Melderstein till ett centrum i Norrbotten. Eftersom kapaciteten i Melderstein inte var tillräcklig grundades Strömsunds bruksgård med masugn utanför Råneå. Till Strömsund fraktades malmen på ackjor. I masugnen tillverkades tackjärn som sedan transporterades uppåt på Råneälven till Melderstein. Malmen från Gällivare och masugnen i Strömsund blev polerna i verksamheten.

Malmens väg är en skid- och skoterled längs den väg malmen forslades från Gällivare/Malmberget till kusten vid Strömsund utanför Råneå med ren respektive häst från 1774 till 1882. Leden är totalt cirka 200 km lång och längs sträckan finns ett antal raststugor med eldstäder inom- och utomhus. Leden förbinder även de spårsystem med raststugor, fiskesjöar, utsiktsplatser, vindskydd m.m. som lokala föreningar anlagt och driver i Råneå, Niemisel, Gunnarsbyn, Nattavaara, Jokkmokk och Gällivare.

 

I guiden Guldkorn i Råne och Vitå älvdalar hittar du fler tips på saker att uppleva.