Längs väg 760 från Råneå på den norra sidan av älven ligger byarna som ett vackert pärlband efter varandra och mellan byarna breder odlingsmarker, ängar och beteshagar ut sig med älvens porlande i bakgrunden. Här finns flera bra utflyktsmål att stanna till vid med fina fiskeplatser och flera öppna stugor för övernattning. Längs den södra sidan av älven ligger mysiga platser som Snöberget och Pålberget.

Prästholm

Prästholm är en gammal jordbruksbygd, bebyggelsen sträcker sig cirka 4 km längs Råneälven. Byn benämns på kartor och i adresser som Södra- och Norra Prästholm men är en enhetlig by. Här har det funnits kalk- och marmorbrott där man tillverkade förstklassig järnverks- och jordbrukskalk.

Orrbyn

Uppströms Råneälven, 5 mil norr om Luleå centrum, ligger Orrbyn. Orrbyn har väldigt fin natur med skog och älv. Här ligger Hasaforsen som har haft blästerverk och smedja på grund av den myrmalm som utvunnits i området. Efter älven har det funnits jordbruk och sågverk.

Niemisel

En naturskön by med anor från 1500-talet ligger vid Råne älv cirka 50 km nordost om Luleå. Byn, som är mycket utspridd, ligger på båda sidor om Råne älv, men har sitt centrum vid Kvarnån där vägarna från Råneå, Boden, Morjärv och Gunnarsbyn möts. Strax norr om byn finns berget Snipen med dess berömda klätterklippa. Sydväst om byn finns kalottberget Snöberget, ett 240 m högt berg med vidsträckta klapperstensfält samt en orörd urskog som under senare år blivit ett naturreservat.

Missa inte

Forsnäset

Raststuga med fyra britsar samt torrdass och grillplats på en holme vid Prästholmsforsen.

GPS: 65°54'22.5"N 22°11'32.6"E

Gräddforsen

Vindskydd.

GPS: 66°01'20.3"N 21°57'58.5"E

Kvarnåmynningen

Här finns vindskydd, torrdass och grillplats.

GPS: 66°00'42.3"N 21°58'32.5"E

Lillstrycken

Lägerplats intill älven, raststuga med tre britsar samt bastu, grillplats, torrdass och vedbod.

GPS: 66°00'04.5"N 21°59'36.4"E

Långforsen

Fyra britsar (inte bokningsbar), bastu, torrdass och grillplats.

GPS: 66°01'23.3"N 21°57'52.9"E

Melderstein Herrgård

1700-talsherrgården ligger vackert och ostört och är en gammal bruksmiljö med hotell, restaurang, konferenslokaler, bastuanläggning och eget kapell. Herrgården nyttjas ofta för bröllop, fester och retreat. I de vackra omgivningarna finns fina strövområden med minnen från Meldersteins brukshistoria. Läs mer >>

Prästholmsforsen

På södra sidan finns vindskydd, grillkåta och båtuthyrning.

GPS: 65°54'19.2"N 22°11'26.2"E

Rensundet

Vindskydd vid forsnacken norr/väster om raststugan vid Långforsen.

GPS: 66°01'26.5"N 21°57'26.5"E

Sandviken/Degerselet

Badplats med bryggor vid sommarstugeområde.

GPS: 66°00'53.5"N 21°56'30.7"E

Skravelholmen

Rastplats intill brofästet vid Melderstein herrgård. Vindskydd, grillplats.

GPS: 65°56'23.1"N 22°08'05.4"E

Sundbergsholmen

Raststuga (inte bokningsbar) med bastu på en ö mitt i älven. Vid nedfart mot älven från den norra sidan passerar man gårdar. Parkering vid bron som leder till ön.

GPS: 65°56'45.4"N 22°06'56.0"E

Trumselet

Kallas också Kärrhuset och ligger 200 meter norr om badplatsen i Niemisel. Här finns grillplats och ett vindskydd.

GPS: 66°01'05.5"N 21°58'33.3"E

 

I guiden Guldkorn i Råne och Vitå älvdalar hittar du fler tips på saker att uppleva.

Vi värnar om våra besöksmål. Om du som besökare ser att någon plats behöver reparation, underhåll etc. är vi tacksamma om du meddelar oss per e-post: turistcenter@lulea.se

Tack för hjälpen!