Se & göra

Hembergsleden

Ersnäs är en by med 600 invånare som ligger på ömse sidor av E 4, 20 km söder om Luleå centrum. Någon kilometer söder om byakärnan finns skogs- och bergsområdet Hemberget. I det låglänta norrbottniska kustlandskapet blir detta berg med sina högsta partier på 100 meter över havsytan en markör.

På Hemberget och i dess omgivningar anlades 2005 en vandringsled, som döptes till Hembergsleden. Den är i sin fulla längd sex kilometer. Genom förkortande passager finns den också i varianterna tre och fyra kilometer. 2,5 km av leden följer ett elljusspår med lättgången terräng på ett jämnt underlag. I övriga delar består leden av en väl upptrampad stig som i vissa våtmarkspartier är spångad. Leden går genom en varierad natur med djup skog, öppnare skogspartier, myrmarker och kargt berglandskap. Efter cirka fem kilometer finns en skylt, som visar till en rastplats, 100 meter från leden. Där finns en timrad grill med omgivande bänkar samt ett timrat förråd som fungerar som vedbod. Helt nära rastplatsen finns också ett utsiktstorn.

Besökare som kommer via E 4:an till korsningen i Ersnäs svänger österut (mot havet) och direkt högra alternativet in i byn. Efter 850 m en 90-graders sväng åt höger, följ därefter skyltningen Hembergsleden som visar vägen genom byn och upp till startplatsen Gläntan. Sträckan från E4 och upp till Gläntan är cirka 2,5 km.

Nederluleå församling och Sörbyakyrkans Missionsförening har sommaren 2021 inrättat en Pilgrimsled utefter stora delar av Hembergsleden. Sju stycken skyltar med text som bygger på pilgrimsvandrarens sju ledord finns utplacerade.

Hos turistcenter i Kulturens hus, samt Gammelstads Visitors Center, finns guider om leden att hämta på både svenska och engelska. Den finns också på Ralph Lundstengården i Ersnäs och vid startpunkten i en låda märkt Hembergsleden.

För mer information ring:

Krister Öhman tel. +46 70-635 67 74
Bo Axhammar tel. +46 73-021 50 58

Hitta hit

Liknande destinationer