Se & göra

Svallmyrberget

I Svallmyrbergets naturreservat i Gäddvik kan du få uppleva den gamla skogen på nära håll. Från toppen av det flacka berget, cirka 70 meter över havet, har man en fin utsikt över gammelskogen. 

Skogen utgörs i huvudsak av 150 år gammal gran- eller barrblandskog, men det finns också inslag av tallskog och blandskog av gran och björk eller asp. Här finns gott om gamla grova granar och tallar i åldern 200-250 år och flera hotade arter som är beroende av riktig gammelskog har hittats i naturreservatet. Området är lättillgängligt och terrängen är lättvandrad. Det är inte tillåtet att elda eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Svallmyrberget ligger i ett stråk med tre andra naturreservat på södra sidan av Luleälven; Bälingeberget, Alterberget och Kallaxheden som också är väl värda ett besök. 

Hitta hit

Liknande destinationer