Hovlössjön

Hovlössjön kallas Storsjön bland boende i trakten. Byn Kvarnberg har ett tiotal fast boende, men på sommaren bor här mångdubbelt fler. Hovlössjön är Luleå kommuns största sjö – 10 kvadratkilometer – har 27 små holmar och påminner om en skärgård i miniatyr. Vattnet är klart och har ett fint bestånd av öring. Det finns också abborre, gädda, sik och löja. Trollingfiske rekommenderas här.

Mittitjärn, Niemisel

Mindre sjö nära Niemisel i Råne älvdal med inplanterad fisk. Sjö med inplanterad fisk, regnbåge, laxöring och röding. Bryggor och spångade stigar, vindskydd och eldplatser. Pimpel, spinn, flugfiske och mete.

Se karta och mer information i vår guide ”Fiska i Luleå”.