Isättning

De flesta småbåtshamnar fungerar bra, oftast finns en strandremsa eller sjösättningsramp där man kan lägga i kajaken (se ävenwww.bottenviken.se).

I vår guide ”Paddla i Luleå” med förslag på turer beskrivs bra startplatser för isättning, men det finns fler alternativ:

Brändö hamn

Fiskehamn, sjöbodar och festplats med dansbana. Midsommarfirandet är stort här. Hamnen renoverades 2011. Båtramp finns samt en och annan strandremsa mellan sjöbodarna.

Lövskär

En av de största småbåtshamnarna i Luleå. Här finns också yrkesfiskarnas hemmahamn och sommartid finns kafé och restaurang. Bästa startplatsen för paddlare är en liten strand vid östra änden av parkeringen.

Tjuvholmssundet

Sandstrand och båtlänning för stug- och husägare på Sandön. En farled går i sundet, så var observant när du ger dig iväg. Begränsat med parkeringplatser, men för små sällskap brukar det gå bra. Lulviksbadet på andra sidan Hamnudden har fler parkeringsplatser.

Rast och nattläger

Det finns massor av fina stränder för rast och nattläger, men det finns också gott om alsnår och blockstensstränder som inte lockar kajakpaddlare. Här är tipsar vi om fina ställen som inte finns i med i vår guide.

Kluntarna

Vacker och välbesökt ö med turbåtstrafik. Fina strövstigar, labyrinter, naturum och ett litet fiskeläge i söder. Visar upp skärgårdens alla naturtyper.

Likskär

Fina stränder runt hela södra delen. Luleå Segelsällskap har sin anläggning här. På norra delen, Altappen, finns bryggor, grillplatser och gott om lämningar från sågverksepoken på ön.

Sandön

Så mycket mer än Klubbviken: klapperstensfältet i naturreservatet Stenåkern, gammelskog, strandvallar, tallhed, tjocka mattor av renlav och flygsanddyner.

Smålsön

Vacker tallhed och mer än två kilometer sandstrand mot väst och nordväst.

Stora & lilla Hindersöharun

Två relativt höga, mycket vindutsatta klippöar. Lugnt och stabilt väder krävs för att kunna gå iland. Prova i så fall nordvästra udden på Stora Hindersöharun.

Storfuruön

Fina stränder i både norr och söder. Skärgårdens enda gravröse.