Sprid inte kräftpest!

Byarna längs Råneälven har, med anledning av utbrottet av kräftpest i Skellefteälven och förekomsten av kräftpesten i Finland, under sommaren, tillsammans med bland annat Länsstyrelsen, tagit fram information om hur du som ska delta vid kräftfisket tar ansvar och fiskar på ett smittsäkert sätt.

Flodkräftan planterades i Råneälven under 1950-talet. Kräftan har bildat en stark stam från havet vid Råneå och uppströms och har hittills klarat sig från sjukdomen kräftpest.

Håll dig informerad och uppdaterad

Information om regler och hur du ska gå tillväga vid kräftfisket i Råneälven hittar du på Länsstyrelsens webb och på Facebooksidan för Råneälvens norra kortfiskeområde.