Trakten är rik på fåglar och däggdjur. Uttrar, bävrar, strömstarar, svanar och gäss trivs vid den lilla skogsälven. Vackra gamla odlingsmarker, lämningar efter järnbruken på 1800-talet och kommunens högsta berg finns i Vitådalen.

Avafors

Vid järnvägen som går från Boden till Haparanda finns en gammal masugn uppförd i slutet av 1800-talet, ett fornminne som också är ett trevligt utflyktsmål.

Högsön

Här finns många företag och en samlingslokal, Högsö Byagård, med ett livaktigt föreningsliv.

Kvarnberg

Ligger vid Luleå kommuns största insjö, Hovlössjön, även kallad ”Storsjön”. Sjön ligger naturskönt med 27 holmar, fina sandstränder och möjlighet till bad och rikt friluftsliv.

Vitå

Byn har funnits i skrift sedan 1409. År 1543 räknades byn som en storby och hade 10 hemman. Vid den här tiden var Vitåfjärden och Jämtöfjärden en mindre del av en havsfjärd där Vitå låg i en åmynning, och byn är namngiven efter läget samt av vattnets ljusa färg.

Vitåfors

Här finns historiska lämningar av järnbruk och kraftverk. Även ett unikt maskinmuseum och en fin badplats med bastu vid Storåbron.

Missa inte:

Vitåfors maskinmuseum

En maskinpark med riktiga rariteter. 12 lingrävare från 1930-talet fram till 1960-talet tillhör juvelerna i samlingen. Ett 20-tal maskiner påminner om en epok som är en del av den nationella kulturhistorien. Några av rariteterna är fortfarande i körbart skick. I slutet av sommaren infaller den årliga grävardagen då man har chans att bekanta sig med alla rariteter och köpa fika. I övrigt öppet året om och guidning enligt ök. Läs mer.

Bäverstigen

2 kilometer lätt vandring. Naturstig nedströms från Storåbron i Vitåfors. Två vindskydd med eldplatser. Information om bäver längs stigen.

GPS: 65°57'01.2"N 22°23'56.2"E

Heden

Mellan byarna Långtjärn och Heden finns en plats med fornlämningar med bl.a. kokgropar och kolbottnar som beräknats vara 3 000 år gamla. Fångstgropar kan fortfarande skönjas i marken. Eftersom havet då nådde ända hit, blev detta område med ett smalt sund och en udde en utmärkt fångstplats för olika djur. Själva boendet ordnades troligen högre upp på Sandkölens sluttning.

Naturstig, Vitåfors–Avafors

10 kilometer medelsvår till svår vandringsled längs Vitån med bivacker, eldplatser och information längs stigen. Informationstavlor i Vitåfors och vid masugnen i Avafors.

GPS: 66°02'25.1"N 22°16'17.5"E

Spännande vandring kring gamla hyttområdet, se husgrunder och lämningar efter rostgropar och masugn. Man kan göra fynd av blågrön slagg i de gamla slagghögarna. Bitvis medelsvår till svår vandring på grund av bäverfällen.

Sladanstigen

4 kilometer lätt vandring. Naturstig som utgår från skolan i Vitå och leder till sjön Sladan, en av kustlandets artrikaste fågelsjöar. Bivacker med eldplatser, utkikstorn och informationstavlor.

Tväråkölens naturreservat

På toppen av berget Tväråkölen har du en vacker utsikt över Råne älvdal. Området kring toppen domineras av ett stort hällmarksområde bevuxet med gammal hällmarkstallskog. Hällmarksområdet avgränsas mot kanterna av branta bergstup och storblockiga branter. Klapperstensfält finns på flera ställen.

GPS: 65°57'17.0"N 22°11'42.2"E

 

I guiden Guldkorn i Råne och Vitå älvdalar hittar du fler tips på saker att uppleva.

Vi värnar om våra besöksmål. Om du som besökare ser att någon plats behöver reparation, underhåll etc. är vi tacksamma om du meddelar oss per e-post: turistcenter@lulea.se

Tack för hjälpen!