Se & göra

Fritidsbanken

Fritidsbanken lånar ut begagnad utrustning som är skänkt av allmänheten. Det kan vara allt från skridskor, hockeyklubbor och skidor till fotbollsskor, tennisracket eller ridhjälmar. Utrustningen återanvänds till dess att hela livslängden är utnyttjad, vilket är bra både för människa och miljö.

Alla som vill kan låna. Låna för spontanidrott och idrottsverksamhet i föreningsliv.

Fritidsbanken med idrottsutrustning finns på Bergnäset, Hertsön och i Råneå. Varje utlåningsställe sköter utlåningen samtidigt som sin ordinarie verksamhet.
Ring därför alltid före ert besök för att säkerställa att de är på plats och har möjlighet hjälpa till.

Under sommaren finns Fritidsbankens verksamhet vid Södra hamnplan, Aronsbadet och Rånepoolen. Där kan du låna utrustning över dagen som används på platsen eller i dess närhet, s.k korttidslån. Det kan t ex vara allt från kubb, käpphästar, kickbikes, skateboards, basketbollar, tennisracket, cirkusutrustning eller simfötter och cyklop.

Besök vår hemsida för mer information om öppettider!

Liknande destinationer