Hertsöträsk

Hertsöträsket ligger i nära anslutning till bostadsområdet Hertsön, cirka 7 kilometer öster om Luleå centrum. Där har det senaste åren planterats in både röding och regnbågslax men här finns också abborre och gädda. Vid sjön finns strövstigar samt stugor, vindskydd och rastplatser. Flera hundra meter ramp är byggd runt sjön så det finns goda möjligheter även för personer med exempelvis rullstol och barnvagn komma ut till sjön. Fiske från båt är inte tillåtet. Flytring får endast användas vid flugfiske. Pimpelfiske på vintern.

Metträsket, Jämtön

Metträsket är en sjö ett par kilometer norr om Jämtön med inplanterad regnbåge. Sjön är populär bland flugfiskarna eftersom botten är vadbar på många ställen. Riktiga storgäddor fångas också här. Fina stigar runt sjön samt vindskydd, eldstäder, toaletter, brygga anpassad för åtkomst för de med exempelvis rullstol eller barnvagn.

Se karta och mer information i vår guide ”Fiska i Luleå”.