Skärgården trafikeras under sommaren och hösten av turbåtar till de största och mest populära öarna. Du kan välja mellan korta dagsturer och längre turer med möjlighet att övernatta på någon av öarna i skärgårdsstugorna som finns att hyra.